ลิ้นจี่รัน
ฤดูกาลที่สอง
"เธอมาเป็น..ยาใจ"

ณ วัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565

กรณีรับเหรียญ สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่มาร่วมกิจกรรมฯ ในวันงานเท่านั้น
(สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมฯ ไม่สามารถรับได้ทุกกรณี)

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท)
  ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป
  หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท)
  ชาย  ไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี , 60-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป
  หญิง ไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี , 60 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) สามารถเลือกระยะวิ่งที่แข่งขันได้

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี :
  เลขที่บัญชี :
  ธนาคาร :
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • จุดรับสมัครแบบออฟไลน์
  1. ร้านกาแฟชนานา หน้าวัดบางพรม
  2. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม  (เฉพาะในวัน เวลาราชการ)
  3. 3.บริษัทจีเอส2019 จำกัด (ใกล้โลตัสเยื้องบุปผาเฟอร์นิเจอร์) โทร.080-5233637 (10.00 - 17.00 น. จ-ศ )

 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ วัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง คนแรก 70 บาท/คน คนต่อไป คนละ 50 บาท (สำหรับที่อยู่จัดส่งเดียวกัน)โอนรวมพร้อมค่าสมัคร
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
• ผู้สมัครทุกท่านได้รับเสื้อ 1 ตัว และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้สมัครทุกท่านได้รับเสื้อ 1 ตัว และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ วัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
- เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.15 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 05.55 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
@rrrun2019 ( มี @ ข้างหน้าด้วย ) รื่นเริงรัน official
แก้ไขข้อมูลการสมัคร
@samakwing ( มี @ ข้างหน้าด้วย )
สอบถามข้อมูลทั่วไป สายด่วน
080-5233637 ( รื่นเริงรัน)